Kierunki

Zamawiane

 

logo NSS CDR 9 0

 

efs

 


Projekt współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

 

184916
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
27
37
27
875
184916

Informacje o projekcie

  • Numer i nazwa Priorytetu: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
  • Numer i nazwa Działania: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  • Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  • Tytuł projektu: Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej
  • Okres realizacji projektu: od 04.06.2012 do 31.12.2015

Charakterystyka projektu

Strategiczną rolę w rozwoju polskiej gospodarki mogą odegrać absolwenci kierunków matematyka, technika i przyroda mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy. W obecnej strukturze populacji osób kończących studia w Polsce absolwenci tych kierunków stanowią niski odsetek wśród studiujących ogółem. Wg wskaźników GUS (Rocznik Statystyczny 2011) w roku akad. 2009/2010 wyniósł on 17,59% (Kobiet 10,25%, Mężczyzn 31,50%). Odpowiedzią na te problemy ma być m.in. niniejszy projekt.
Zdiagnozowanym głównym problemem jest niska liczba absolwentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, takich jak Matematyka na PRz, w stosunku do zapotrzebowania. Według badań dotyczących zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematyka, przyroda i technika w perspektywie 5-15 lat wskazano zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. Zatem konieczne jest stymulowanie wzrostu liczby absolwentów na tych kierunkach.

Aby zrealizować główny cel Projektu skoncentrowano się na kilku zadaniach.
Wśród tych zadań ważną rolę odgrywa program stypendialny, który obejmie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Szczegółowe zasady przyznawania i pobierania określa regulamin przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych. Stypendia na I rok studiów przyznawane będą w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego, a w latach kolejnych w oparciu o postępy w nauce. Planowane jest przyznanie 90 stypendiów (po 30 na każdym roku).

W ramach Projektu będą realizowane programy wyrównawcze. Zadanie to realizowane będzie przez stworzenie i wdrożenie programów wyrównawczych z przedmiotu matematyka dla studentów I roku studiów. Te dodatkowe zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze 150 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców PRz z doświadczeniem i przygotowaniem kierunkowym. Zostaną przeprowadzone w okresie od października 2012 r. do czerwca 20l3 r. Grafik zajęć zostanie optymalnie dopasowany do harmonogramu zajęć studentów.

Aby podnieść atrakcyjność kształcenia na kierunku Matematyka zaplanowano współpracę PRz z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania. Przeprowadzone będą staże w instytucjach finansowych (45 miesięcznych), dodatkowe wykłady specjalistów z instytucji finansowych (60 godz.), wykłady profesorów z uczelni krajowych (40 godz.) oraz wykłady profesorów z uczelni zagranicznych takich jak Anglia i Hiszpania (po 20 godz.). W celu lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy studenci będą mogli również uczestniczyć w zajęciach takich jak: kursy komputerowe LaTeX (30 osób) lub CAS Maxima (30 osób) oraz gromadzić doświadczenia podczas uczestniczenia w tygodniowych wyjazdach studyjnych do uczelni w Anglii (8 osób) / Hiszpanii (8 osób), korzystając uprzednio z dokształcających kursów specjalistycznych z języka angielskiego / hiszpańskiego (60 osób).

Będą także organizowane kierunkowe kursy specjalistyczne dla studentów kierunku Matematyka, takie jak: Samodzielne prowadzenie księgowości (45 osób), Zarządzanie przedsiębiorstwem (45 osób), Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej (45 osób). Ponadto na ostatnim roku studiów zorganizowany zostanie Konkurs na najlepszego absolwenta rocznika 2012/2013 kierunku Matematyka na PRz.

Kierunki Zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów;  tel.: +48 17 865 11 00, fax: +48 17 854 12 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,